Forusskogen - Bygga A/S

Forusskogen

I Forsusskogen har vi hatt en stor utbygging, samt oppgradering av gammel del. Byggherren har planlagt denne utbyggingen i 10 år noe resultatet bærer preg av.
Mange smarte løsninger og god utnyttelse av tomt og utsikt.

Her har vi vært hovedentreprenøren med ansvar for alle tekniske fag og fremdrift. Byggherren har stått for arkitekt og søknader, og BYGGA har stått for utbygging.
Type:
Byggeår:
Kunde:
Tidsforløp:
Utbygging og oppgradering
Privat
Tilbake
bygga-invert
Bygga AS

Breivikveien 33B
4014 Stavanger

Tlf: 51 73 11 73

post@bygga.no
Om Bygga
Bygga er en byggmester i Stavanger som du kan stole på uansett hva som skal bygges.
Ombygginger og rehabilitering har vært vår spesialitet siden Byggmester Paul Bakken etablerte seg i 1959.